AMACS Automatische Monitoring van Activiteiten van het Dagelijks Leven dmv Contactloze Sensoren
Onderzoeksproject in samenwerking van de volgende kenniscentra: K.H.Kempen - K.U.Leuven - CETIC - Lessius - Fontys

Slotsymposium

Er wordt een slotsymposium georganiseerd op vrijdag 31/1/2014. Meer info over het slotsymposium.

Over AMACS

Deze website geeft een overzicht van de onderzoeksactiviteiten van het Era-SME project AMACS. Dit project is gefinancierd door het 7de R&D EU Framework Programme onder het ERA-NET schema. Dit betekent dat het project gefinancierd door de respectievelijke regionale financieringskanalen: IWT (België/Vlaanderen), SPW (België/Wallonië).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de samenwerking van K.H.Kempen, K.U.Leuven, CETIC, Lessius en Fontys. Het doel van het project is het ontwikkelen van een systeem dat in staat is om automatisch activiteiten van het dagelijks leven te monitoren door gebruik te maken van video cameras, sensoren die het verbruik van de nutsvoorzieningen meten en bewegingssensoren.

Context

Het aantal ouderen neemt gestaag toe en het is dan ook belangrijk dat de ouderen de mogelijkheid krijgen om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Om een indruk te krijgen van de mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijgevolg ook de zorg die iemand nodig heeft is het van groot belang om regelmatig de algemene dagelijkse levensverrichtingen en gedragingen te volgen en te beoordelen.

Overzicht AMACS project
Overzicht van het AMACS systeem.

Korte beschrijving

De bedoeling van dit project is om voor de groep van ouderen, activiteiten van het dagelijks leven (ADL) automatisch te observeren. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn slapen, dagelijkse hygiëne, koken, toilet bezoeken, handen wassen, etc. Verder wensen we door gebruik te maken van deze automatische monitoring, een systeem te ontwikkelen dat automatisch veranderingen in het gedrag kan detecteren. Deze veranderingen kunnen zowel acuut (zoals bvb. valincidinten; water of gas dat blijft aan staan of een het gebrek aan activiteit in het algemeen) als gradueel zijn. Deze veranderingen zijn van belang voor vroegtijdige probleemdetectie zoals bijvoorbeeld detectie van vroegtijdige stadia van dementie. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn slaapstoornissen, algemene achteruitgang van ADL en gedragsstoornissen. De informatie over deze activiteiten en veranderingen in het gedrag kan vervolgens worden voorgelegd aan de zorgverleners (zowel proffessioneel als mantelzorgers) om de zorg voor deze mensen aan te passen en daardoor zowel hun kwaliteit van de zorg als kwaliteit van het leven te verhogen omdat ze aldoende langer thuis kunnen blijven wonen.

Hoewel het doel van dit project het ontwikkelen is van een systeem dat thuiswonende ouderen helpt, zijn de resultaten generiek van aard. In de laatste fase van het project, zullen we, als voorbeeld, de studie van de bruikbaarheid van het systeem testen voor mensen met Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) . Tevens zullen andere doelgroepen overwogen worden. Het systeem zou tevens nuttig kunnen zijn bij het ​​toezicht op en/of behandeling van andere groepen, zoals patiënten die lijden aan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), depressie of niet-aangeboren hersenaandoeningen (post-trauma of post CVA-patiënten). Verminderde activiteit in de woonomgeving kan wijzen op een afname van de gezondheidstoestand van deze mensen.

Geniet van deze website en twijfel uiteraard niet om contact met ons op te nemen indien gewenst.

IWT SPW
KHK
K.U.Leuven
CETIC
Lessius
Fontys